70. schůze Rady města Brna konaná na hradě Špilberku - Tiskový servis