68. schůze Rady města Brna

  • 11. března 2020 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál