66. schůze Rady města Brna

  • 01. června 2016 09:00
  • Nová radnice, místnost rady