65. schůze Rady města Brna

  • 24. května 2016 09:00
  • Nová radnice, místnost rady