63. schůze Rady města Brna

  • 12. února 2020 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál