62. schůze Rady města Brna

  • 05. února 2020 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál