61. schůze Rady města Brna

  • 19. dubna 2016 10:00
  • Nová radnice, místnost rady