54. schůze Rady města Brna

  • 11. prosince 2019 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál