52. schůze Rady města Brna

  • 27. listopadu 2019 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál