48. schůze Rady města Brna

  • 20. září 2023 10:00
  • Nová radnice, sál Rady města Brna

48. schůze Rady města Brna