46. schůze Rady města Brna

  • 30. října 2019 09:30
  • Nová radnice, Rytířský sál