45. schůze Rady města Brna

  • 16. října 2019 11:30
  • Nová radnice, Rytířský sál