Přeskočit na obsah

400letá lípa nebo nejmohutnější vrba v republice. Za poznáním památných stromů v Brně zve nová městská mapová aplikace

02. července 2021
Sto sedmdesát čtyři. Právě tolik památných stromů se momentálně nachází na území města Brna. Je mezi nimi 37 solitérů, ostatní rostou ve dvojicích, skupinách či stromořadích. Informace o nich shrnuje nová aplikace, vytvořená Magistrátem města Brna a dostupná na brno.cz/pamatne-stromy.

Péče o památné stromy spadá pod Odbor životního prostředí. Právě od něj nápad na vytvoření aplikace vzešel. „O památných stromech, kterých je na území města vyhlášeno 174, vydáváme publikace, které ale v čase zastarávají. Aplikace, která umožňuje pravidelnou aktualizaci, tak bude lidem zprostředkovávat vždy čerstvé informace. Tihle velikáni často vzbuzují zájem kolemjdoucích, díky online aplikaci dostupné z kteréhokoli chytrého telefonu se o nich okamžitě mohou dozvědět víc a příště se třeba už cíleně vydat na procházku k dalšímu pamětníkovi, například k bystrcké lípě, která v roce 2000 zvítězila v celorepublikové anketě Strom roku, nebo ke smrku na Ramešově, který se o tento titul uchází letos,“ připomněl první náměstek Petr Hladík.

Aplikace vznikla ve spolupráci Odboru životního prostředí a Odboru městské informatiky, Oddělení GIS. „Lidé v ní najdou základní informace o památných stromech, přehlednou mapu, která zobrazuje zvlášť solitéry a zvlášť skupiny a stromořadí a která umožňuje i vyhledávání nejen na základě ulic, ale taky druhu stromu. Jednotlivé body jsou doplněny o fotky, podrobnější popis a odkaz na ústřední seznam Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zájemci se mohou aplikací proklikat už nyní, a to na stránkách brno.cz/pamatne-stromy. Je to další tip pro lidi, kam se vydat ve volném čase, který doplňuje naše starší aplikace o brněnských parcích, příměstských lesích nebo významných krajinných prvcích, dostupné na brno.cz/kam-vyrazit,“ dodal náměstek Tomáš Koláčný, který má v gesci oblast informačních technologií, strategie a analýzy dat.

Mezi brněnskými památnými stromy je 37 solitérů a 137 stromů ve dvojicích, skupinách či stromořadích.

Za nejstarší památný strom města Brna je považována lípa srdčitá, pod kterou můžete v letních měsících posedět, navštívíte-li restauraci U Šťávů na nám. 28. dubna v městské části Bystrc. Její věk se odhaduje na 400 let. V roce 2000 vyhrál tento strom anketu o nejkrásnější strom roku.

Nejmohutnějším stromem je Kiliánova vrba, rostoucí na soukromém pozemku na ul. Pražská v Bosonohách; obvod jejího kmene je 820 cm. Jedná se o nejmohutnější vrbu v celé ČR, která v anketě Strom Brna 2005 získala titul nejhezčí brněnský strom. Bohužel po zásahu bleskem zbylo z krásného exempláře již jen torzo.

Mezi nejzachovalejší památné stromořadí patří „Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově“, rostoucí podél ulice Parková v Maloměřicích. Alej byla v minulosti páteřním prvkem areálu hřbitova. Datování jeho založení může být totožné s centrálně umístěným křížem z roku 1860. Hřbitov přestal být využíván v rámci rušení řady brněnských hřbitovů v letech 1961 až 1962. Z bývalého hřbitova zůstal na ploše památník padlým spoluobčanům I. sv. války, vstupní brána a kříž. 

Za památné stromy je možno prohlásit stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které vynikají svým vzrůstem nebo věkem, tvořící významné krajinné dominanty, zvláště cenné dřeviny i nepůvodních druhů a v neposlední řadě i dřeviny historicky cenné, které byly zasazeny jako památníky historických událostí nebo se k nim váží různé pověsti a báje.

Veškeré stromy, které byly vyhlášeny za památné na území celé České republiky, jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze a v terénu jsou označené cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný strom či skupina památných stromů. Cedulka může být doplněna informační tabulí s údaji, které se váží k těmto exemplářům.

Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 471mobil: +420 773 183 511

e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.