Přeskočit na obsah

3D model budov města se rozšíří o dalších 22 území

26. května 2021

Zjednodušit rozhodovací procesy, navrhování objektů v zástavbě či modelaci šíření hluku umožní nový 3D model budov města Brna. Radní dnes vybrali jeho dodavatele – společnost GEOREAL, se kterou uzavřou smlouvu na jeho vytvoření. Jedná se o druhou fázi tvorby 3D modelu.

„Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření 3D modelu budov statutárního města Brna jako důležitého podkladu pro projekční činnost, prezentační účely a pro vizualizace nových stavebních objektů a jejich začlenění do stávající zástavby. Jedná se o druhou fázi tvorby 3D modelů, kdy v předchozím roce bylo zadáno veřejnou zakázkou vymodelování 20 dílčích území,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Tato data jsou vhodným podkladem při rozhodovacích procesech, souvisejících s vlivem navržených stavebních objektů na stávající zástavbu (zhodnocení panoramat, průhledů, dopadů na chráněné pohledy, zastínění atd.). „3D model budov se dá využít při různých analýzách, např. pro zjištění šíření hluku nebo dopadů lidské činnosti na životní prostředí či při sledování šíření znečištění vzduchu. Tento model je užitečným nástrojem v krizovém řízení, ve kterém jsou řešeny dopady přírodních katastrof, jako jsou třeba povodně, ale i havárií či teroristických útoků. Dalším odvětvím využití těchto dat je turistika, kde se 3D modely měst dají využít pro propagaci města, a to například ve formě virtuálních procházek,“ doplnil zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Veřejná zakázka byla zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. „3D model je velice důležitý pro práci na novém územním plánu a pro analýzy z hlediska výškového zónování, které nový územní plán intenzivně řeší. Ze tří obdržených nabídek vybrala hodnotící komise společnost GOREAL. Ta nabídla zpracování 22 dílčích území za cenu 2 miliony bez DPH,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal a dodal: „První a již zpracovaná fáze tvorby 3D modelu je dostupná na datovém portále města Brna. Tvoří jednu z vrstev v aplikaci 3D model města Brna.“

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.