Přeskočit na obsah

3D model budov města se rozšíří o dalších 22 území

26. května 2021
Zjednodušit rozhodovací procesy, navrhování objektů v zástavbě či modelaci šíření hluku umožní nový 3D model budov města Brna. Radní dnes vybrali jeho dodavatele – společnost GEOREAL, se kterou uzavřou smlouvu na jeho vytvoření. Jedná se o druhou fázi tvorby 3D modelu.

„Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření 3D modelu budov statutárního města Brna jako důležitého podkladu pro projekční činnost, prezentační účely a pro vizualizace nových stavebních objektů a jejich začlenění do stávající zástavby. Jedná se o druhou fázi tvorby 3D modelů, kdy v předchozím roce bylo zadáno veřejnou zakázkou vymodelování 20 dílčích území,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Tato data jsou vhodným podkladem při rozhodovacích procesech, souvisejících s vlivem navržených stavebních objektů na stávající zástavbu (zhodnocení panoramat, průhledů, dopadů na chráněné pohledy, zastínění atd.). „3D model budov se dá využít při různých analýzách, např. pro zjištění šíření hluku nebo dopadů lidské činnosti na životní prostředí či při sledování šíření znečištění vzduchu. Tento model je užitečným nástrojem v krizovém řízení, ve kterém jsou řešeny dopady přírodních katastrof, jako jsou třeba povodně, ale i havárií či teroristických útoků. Dalším odvětvím využití těchto dat je turistika, kde se 3D modely měst dají využít pro propagaci města, a to například ve formě virtuálních procházek,“ doplnil zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Veřejná zakázka byla zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. „3D model je velice důležitý pro práci na novém územním plánu a pro analýzy z hlediska výškového zónování, které nový územní plán intenzivně řeší. Ze tří obdržených nabídek vybrala hodnotící komise společnost GOREAL. Ta nabídla zpracování 22 dílčích území za cenu 2 miliony bez DPH,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal a dodal: „První a již zpracovaná fáze tvorby 3D modelu je dostupná na datovém portále města Brna. Tvoří jednu z vrstev v aplikaci 3D model města Brna.“

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Cestovní ruch proberou koncem dubna v Brně odborníci z celého světa. Uskuteční se Czechia Travel Trade Day

Do konce března se mohou tuzemští podnikatelé v cestovním ruchu a organizace destinačního managementu přihlásit na Czechia Travel Trade Day. Jedna z největších tuzemských akcí na podporu incomingu se uskuteční 24. a 25. dubna v Brně pod záštitou a za účasti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.