2005. 05. 26. • Den Země v Brně - Tiskový servis

2005. 05. 26. • Den Země v Brně

  • 27. května 2005
  • 2 minuty čtení

 

U příležitosti Dne Země se v průběhu dubna a května 2005 v městě Brně uskutečnilo přes 70 akcí s tematikou životního prostředí. Prostřednictvím Projektu Brno-Zdravé město byl environmentální program obohacen o aktivity partnerů v oblasti zdraví. Připravena byla pestrá nabídka akcí: léčení pohybem a zvukem v přírodě, exkurze ke studánkám v okolí Brna, výsadba vánočních jedliček, Ptačí den v ZOO, cyklistické výlety, prohlídka parku s odborným výkladem i jarní úklid města.

Nejrozsáhlejší akcí, která se v rámci dvouměsíční kampaně letos uskutečnila, byl Jihomoravský Den Země na hradě Veveří ve dnech 23. a 24. dubna 2005. Garant akce, Lipka – Dům ekologické výchovy, přizval k účasti celou řadu nevládních organizací i odborných institucí. A protože bylo letos podtitulem Jihomoravského Dne Země na hradě Veveří téma „Zdravá planeta – zdravý člověk“, mohli se návštěvníci kromě informací o životním prostředí a jeho ochraně dozvědět také o zdravé výživě, zdravém bydlení či vyzkoušet si netradiční pohybové aktivity.

Hrad Veveří u příležitosti oslav Dne Země v letošním roce navštívila řada významných hostů v čele s ministrem životního prostředí ČR Liborem Ambrozkem a primátorem města Brna Richardem Svobodou. O dění ve dvou Zdravých městech Jihomoravského kraje pohovořili v rámci programu akce 1. náměstek primátora města Brna Jan Holík a místostarostka Zdravého města Boskovice Jaromíra Vítková. Čestní hosté pak společně označili jeden z krásných dubů v sousedství hradeb jako památný strom a v neděli primátor města Brna zasadil první javor do rekonstruovaného anglického parku ve stráni pod hradem.

Mgr. Ivana Draholová
Kancelář Brno-Zdravé město
Další články z rubriky