2005. 05. 12. • Chůze může významně prospět vašemu zdraví - Tiskový servis

2005. 05. 12. • Chůze může významně prospět vašemu zdraví

  • 13. května 2005
  • 3 minuty čtení

Zdravý životní styl patří mezi důležité a podporované součásti života Brňanů. Naše město je od roku 1994 členem celosvětové sítě Zdravých měst a v tomto mezinárodním hnutí je nejaktivnějším městem České republiky. Díky Projektu „Brno-Zdravé město“ se v Brně uskutečňuje mnoho konkrétních programů v oblasti výchovy a prevence. Jejich rámec tvoří Plán zdraví a kvality života, který slouží také jako podklad pro strategický rozvoj města. Cílem plánu je hledat konsensuální cestu k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života v místních podmínkách města i regionu. Naplňování mezinárodních dokumentů a doporučení, které je sledováno v Projektu „Brno-Zdravé město“, je nejen dobrou vizitkou města, ale slouží také při argumentaci v případě získávání podpory z tuzemských i zahraničních zdrojů.

„Brno-zdravé město“ a jeho aktivity jsou jednou z významných příležitostí, jak motivovat moderního městského člověka k pohybu a zdravému způsobu života. Jednou z již tradičních sportovně zaměřených akcí je podzimní Pochod všech generací. „Snažíme se tak propagovat chůzi jako jeden z nejpřirozenějších a nejzdravějších způsobů pohybu, který může provozovat každý člověk bez ohledu na svůj věk,“ uvedla vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město Ivana Draholová. Pasivní přístup k trávení volnému času se totiž stále více negativně odráží ve zdravotním stavu populace. To potvrzují i odborníci. O prospěšnosti chůze pro lidský organismus hovoří například MUDr. Jiří Marek, který se specializuje na péči o pohybový aparát. „Pokud porovnáme způsob života dítěte předškolního a školního zhruba před třiceti či dvaceti lety a dnes, jsou zde zřejmé výrazné rozdíly. Tehdy trávily děti mnohem více času pohybem venku a i ve školách bylo pohybové aktivity více,“ uvedl doktor Marek.

Podle Marka je nejjednodušším způsobem aktivního pohybu právě chůze. Vyžaduje minimální finanční investice a je možné ji provozovat v každém věku. Je však důležité, aby se lidé chůzi věnovali pravidelně. Minimální doba, která se pozitivně projeví na našem zdravotním stavu je dvacet minut denně. Pravidelná chůze se nám již brzy odmění zpevněním pohybového aparátu. Budeme také lépe odolávat životním i pracovní stresům. Sníží se nám tlak a pomůžeme tak svému srdci a cévám. V neposlední řadě jde i o velmi účinnou formu aktivní relaxace.

Pokud má však člověk mezi sportovními aktivitami letitou pauzu, měl by nejprve zhodnotit vlastní schopnosti - např. s ohledem na věk -, stav svého pohybového aparátu a svůj zdravotní stav a případně se poradit s odborníkem, např. rehabilitačním a sportovním lékařem či fyzioterapeutem. Problematika aktivního a zdravého života zejména v pozdějším věku je i jedním z klíčových témat, na která se bude v následujících letech Projekt Zdravé město zaměřovat. Odborníci totiž předpokládají, že při zachování současných trendů demografického vývoje bude v polovině století Česká republika patřit k nejstarším populacím na světě, kde více než 40 % obyvatelstva budou tvořit lidé nad 60 let a v seniorské populaci bude významně přibývat osob starších 80 let.

(hrz)

Další články z rubriky