2003. 11. 24. • Technické muzeum hostí konferenci o muzeích

  • 24. listopadu 2003
  • 1 minuta čtení
  Konferenci muzeologů zahájil primátor města Brna P. Duchoň (Foto Z. Kolařík)

Téměř čtyři desítky odborníků z muzeí, vysokých škol a ministerstev rokují v brněnském Technickém muzeu o situaci muzeí v postkomunistických zemích.

Třídenní konferenci „Muzea v procesu transformace“ připravila na dny 24.–26. listopadu 2003 Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Technickým muzeem.

Pořadatelská katedra byla zřízena koncem roku 1994 jako první katedra UNESCO v České republice a tehdy jediná katedra UNESCO tohoto zaměření na celém světě. Realizuje projekty v oblasti kultury a ochrany světového dědictví v době pokračující globalizace světa. Zaměřuje se zejména na vývoj muzejnictví v postkomunistických a výhledově i v dalších posttotalitních a postkoloniálních zemích.

Cílem konference „Muzea v procesu transformace“ je vyhodnotit dosavadní výsledky vědeckovýzkumných programů a získat pro práci muzeí další spolupracovníky. Program je rozdělen do bloků postupně věnovaných Česku, Slovensku, některým bývalým sovětským republikám, bývalým jugoslávským republikám, Rumunsku a na závěr i našim tzv. muzeím nesvobody.

(mž)

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít