2003. 06. 26. • Nezávislost ombudsmana musí být zaručena - Tiskový servis

2003. 06. 26. • Nezávislost ombudsmana musí být zaručena

  • 26. června 2003
  • 1 minuta čtení

 

Nejstarší institut ombudsmana a také nejsilnější pozici ve východní Evropě mají v Polsku, kde byla tato funkce zřízena v roce 1988. Čtvrtý polský ombudsman Andrzej Zoll při své funkci vyučuje trestní právo na Jagellonské univerzitě v Krakově, je spoluautorem polského trestního zákona z roku 1997 a od května 2002 zastává funkci viceprezidenta Evropského institutu ombudsmanů. Koncem června t. r. navštívil brněnskou Kancelář veřejného ochránce práv a seznámil českého ombudsmana Otakara Motejla s návrhem Mezinárodní charty efektivnosti ombudsmana - nejdůležitějšího orgánu na ochranu lidských práv a základních svobod občanů.

Pravomoci ombudsmana jsou v různých zemích rozdílné a jejich kompetence by se měly sjednotit. Z mezinárodního hlediska je totiž Kancelář veřejného ochránce práv charakterizována odlišnými zákonnými úpravami. Rozdílnosti jsou především ve stupni závislosti ombudsmana na úřadech, v rozsahu kontroly – např. vyloučení kontroly parlamentu, vlády, zastupitelských orgánů samosprávy, soudů a vyšetřovacích úřadů. A dále je to v rozsahu možností zákroku po zjištění porušení práva.

Na posledním mezinárodním setkání ombudsmanů bylo navrženo vypracovat „Chartu efektivnosti ombudsmana“, jež by měla být podkladem pro spravedlivé řešení všech podaných žalob. Před přijetím charty je však třeba zavést příslušné zákonné změny v jednotlivých zainteresovaných zemích.

Foto Z. Kolařík

(knp)

Další články z rubriky