2003. 06. 11. • Brno má nové Technické muzeum - Tiskový servis

2003. 06. 11. • Brno má nové Technické muzeum

  • 11. června 2003
  • 3 minuty čtení

 

Už delší dobu jezdí tramvaj č. 13 z Juliánova do Králova Pole na konečnou s názvem Technické muzeum. Ale teprve 5. června 2003 se nová budova tohoto muzea otevřela pro veřejnost. V roce 1996 byl vydán havarijní výměr na původní budovu Technického muzea na Josefské ulici a muzeum ji muselo opustit. V důsledku restitucí bylo nutno hledat nové umístění. Muzeum se přestěhovalo na pět různých míst, až nakonec zakotvilo v nové budově určené jako depozitář pro všechna brněnská muzea. Původní záměr byl změněn a po rekonstrukci za 280 milionů tato moderní pětipatrová budova na Purkyňově 105, stojící nedaleko Českého technologického parku a areálu VUT, nyní patří Technickému muzeu. Je v ní dost místa pro dvacet stálých expozic, další výstavy včetně špičkových výstav zapůjčených ze zahraničí, knihovnu, badatelnu i nezbytné technické a administrativní zázemí. Zatím je tu k vidění třináct interaktivních expozic, sedm zbývajících bude doplněno postupně. „Životnost expozice se počítá na deset až patnáct let a všechny jsou koncipovány tak, aby se daly postupně doplňovat,“ uvedl ředitel muzea ing. Vlastimil Vykydal. Od vstupu do muzea po celou prohlídku provází návštěvníka motiv času – věžní hodinové stroje. V Salonu mechanické hudby si lze prohlédnout a poslechnout různé mechanismy určené k přehrávání melodií. Oddělení pro slepeckou historii, navazující na tradici brněnského Slepeckého muzea, seznamuje s kulturou nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. Expozice sdělovací techniky je příznačně nazvána „Od tamtamu k internetu“. Slavná Kaplanova turbína spolu s památníkem profesora Německé vysoké školy technické v Brně Viktora Kaplana je základem oddělení vodních motorů. Obdobně je zaměřena i výstava parních motorů. Pohled do historie a produkce známých výrobců automobilů na Moravě nabízí expozice historických vozidel.

Letecká historie je představena jak reálnými předměty ze sbírkových fondů, tak i prostřednictvím plastikových modelů. Ulička řemesel připomíná existenci řemeslnických dílen z 20. a 30. let 20. století – od dílen hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče po zubařskou ordinaci, koloniál či hospůdku. Expozice věnovaná nožířství představuje vývoj tohoto řemesla a jeho výrobků od doby kamenné po současnost. S tím souvisí i výstavy o železářství (hutnictví železa) a kovolitectví, kde se návštěvník potěší krásou různorodých odlitků včetně soch. Emotivní a umělecké zážitky si každý může odnést i ze světelné panorámy – populární historické stereovize, předchůdkyně biografu. A na malé i velké „hračičky“ je pamatováno v tzv. Experimentáriu, kde je možno si vlastnoručně ověřit znalosti z oboru fyziky.

Muzeum je přístupné od úterý do pátku vždy od 9.00 do 17.00 hod., o víkendech a svátcích od 10.00 do 18.00 hod. Vstupné je 50 korun, rodinné 110 korun, na stereovizi 10 korun.

(mž)

Další články z rubriky