2003. 05. 21. • Malý svátek ve velkém divadle

  • 21. května 2003
  • 2 minuty čtení
 

Základní umělecká škola (ZUŠ) na Veveří 133 vznikla v roce 1950 a je třetí nejstarší školou svého druhu v Brně. Původně se zde vyučovalo pouze hře na klavír, housle, harmoniku, sólovému zpěvu a taneční průpravě. Po roce 1990 došlo k rozšíření a všeobecnému rozmachu uměleckých škol. Dnes škola nabízí výuku ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Podílí se na organizaci známé mezinárodní mozartovské soutěži pro mladé klavíristy do 11 let – Amadeus – i na mnoha dalších zajímavých kulturních projektech ve spolupráci se školami partnerských měst.

ZUŠ je známá bohatou koncertní činností, kde získávají vavříny nejen žáci, ale i učitelé. Všichni se celoročně prezentují při nejrůznějších příležitostech – na vernisážích, hradech, zámcích, ale i v nemocnicích, aby zahnali chmury malých a velkých pacientů.

Mimořádnou událostí pro vedení školy, její absolventy a žáky je samostatný slavnostní večer v Mahenově divadle. Letos uvedli muzikál Cesta autorů Leoše Kuby a Aleše Kučery. Nadčasový pohádkový příběh o dobru a zlu nastudovali a předvedli žáci Základní umělecké školy pod taktovkou Martina Zemana. Scénu a kostýmy navrhla Jeanne Rektorik, produkce se ujala ředitelka ZUŠ Eva Chlebníčková spolu s Evou Zemanovou a Evou Znojemskou a režie Aleš Kučera. Muzikál, ušitý na míru umělecké škole, dal příležitost malým i velkým žákům pocítit radost i slávu při účinkování na divadelních prknech, která pro umělce znamenají svět. Na řadě talentovaných žáků bylo vidět, že svůj um budou i po absolvování školy dále rozvíjet a kumštu zůstanou věrni.

(knp)

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít