191. schůze Rady města Brna

  • 12. ledna 2022 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál