173. schůze Rady města Brna

  • 29. září 2021 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál