165. schůze Rady města Brna

  • 18. srpna 2021 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál