157. schůze Rady města Brna

  • 20. února 2018 09:00
  • Nová radnice, místnost rady