154. schůze Rady města Brna

  • 09. června 2021 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál