15. 12. 2006 Tisková zpráva z konání RMB dne 14. 12. 2006 - Tiskový servis

15. 12. 2006 Tisková zpráva z konání RMB dne 14. 12. 2006

  • 15. prosince 2006
  • 1 minuta čtení

 

 Brno, 15. 12. 2006

 

RMB schválila:

•-          záměr podpory brněnského hokeje s dlouhodobou finanční podporou hokejového klubu KOMETA GROUP a. s., KOMETA Group, o. s., a HC Kometa Úvoz o. s., formou grantů z rozpočtu města Brna v letech 2007-2009 ve výši 15 mil. Kč ročně se zaručením vstupu zástupců města Brna do orgánů společnosti KOMETA GROUP, a. s.;

 

RMB doporučuje ZMB schválit:

•-          pověření MČ Brno-Kohoutovice investorskou činností na akci „Výstavba krytého plaveckého bazénu"" do výše nedočerpaných prostředků investiční dotace z roku 2006;

•-          pověření MČ Brno-Kohoutovice investorskou činností akce „Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2""; náklady celkem 9,5 mil. (v tom podíl města 0 Kč);

 

RMB bere na vědomí:

•-          ceny tepla dodávaného odběratelům společností Tepelné zásobování Brno, a. s., z vlastních blokových plynových kotelen (434,10 Kč/GJ bez DPH tj. 455,80 Kč/GJ vč. DPH), z vlastních centrálních výměníkových stanic (507,26 Kč/GJ bez DPH tj. 532,62 Kč/GJ vč. DPH), z pronajatých plynových kotelen a domovních výměníkových stanic platné od 1. 1. 2007;

 

Pavel Žára, tiskový mluvčí MMB

"

Další články z rubriky