15. 12. 2006 Informace k hlasování ve volebním okrsku č. 113 v MČ Brno-Královo Pole - Tiskový servis

15. 12. 2006 Informace k hlasování ve volebním okrsku č. 113 v MČ Brno-Královo Pole

 • 15. prosince 2006
 • 2 minuty čtení

 

Brno, 15. 12. 2006

 

Vydávání osobních dokladů pro potřeby hlasování v okrsku č. 113 do zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole proběhne dne 16. prosince 2006.

Proto, aby své hlasovací právo mohli uplatnit i ti občané, kteří v den konání voleb nebudou mít platný občanský průkaz, zajistí Magistrát města Brna v budovách na Husově ulici č. 3 a 5 po dobu konání hlasování v okrsku č. 113 do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole služby takto:

 

16. prosince                        sobota                      7.00 - 22.00 hodin

 

Uvedená služba se týká pouze občanů s trvalým pobytem na území volebního okrsku č. 113 v městské části Brno-Královo Pole.

 • Pro výkon volebního práva bude vydáván občanský průkaz bez strojově čitelné zóny.
 • Tento občanský průkaz bude mít platnost pouze jeden rok od data vydání.
 • K žádosti o vydání občanského průkazu občan předloží dvě fotografie a doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu.

•·        V případě, že občan nemůže prokázat své státní občanství, může i tento doklad získat v budově na Husově 3.

Pro občany, kteří se chtějí při volbách prokazovat platným cestovním dokladem, je nutné doložit potvrzení o trvalém pobytu na území města Brna

 • Potvrzení o trvalém pobytu vydá ohlašovna trvalého pobytu na Husově 5.
 • V uvedený den nebudou prováděny změny trvalého pobytu.

Informace k osobním dokladům lze získat na telefonních číslech:

  • k vydání občanského průkazu pro potřeby voleb - 542 175 137
  • k trvalému pobytu - 542 175 122-3

 

Informace k hlasování v okrsku č. 113 do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole lze získat na telefonních číslech  541 588 245,  541 213 055,  723 504 969.                                      

 

Pavel Žára, tiskový mluvčí MMB

"

Další články z rubriky