148. schůze Rady města Brna  - Tiskový servis

148. schůze Rady města Brna 

  • 23. ledna 2018 09:00
  • Nová radnice, místnost rady