147. schůze Rady města Brna 

  • 16. ledna 2018 09:00
  • Nová radnice, místnost rady