145. schůze Rady města Brna

  • 21. dubna 2021 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál