144. schůze Rady města Brna 

  • 19. prosince 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady