139. schůze Rady města Brna

  • 24. března 2021 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál