136. schůze Rady města Brna

  • 10. října 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady