124. schůze Rady města Brna

  • 11. července 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady