122. schůze Rady města Brna

  • 16. prosince 2020 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál