120. schůze Rady města Brna

  • 13. června 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady