117. schůze Rady města Brna

  • 18. listopadu 2020 11:00
  • Nová radnice, Rytířský sál