11.řádné jednání Řídícího výboru ITI - Tiskový servis