108. schůze Rady města Brna

  • 14. října 2020 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál