106. schůze Rady města Brna

  • 13. března 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady