106. schůze Rady města Brna

  • 30. září 2020 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál