103. schůze Rady města Brna

  • 28. února 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady