103. schůze Rady města Brna

  • 09. září 2020 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál