101. schůze Rady města Brna

  • 14. února 2017 09:00
  • Nová radnice, místnost rady