100. schůze Rady města Brna

  • 26. srpna 2020 10:00
  • Nová radnice, Rytířský sál