08. 12. 2006 Rada města Brna č. R5/005 dne 7. 12. 2006 - Tiskový servis

08. 12. 2006 Rada města Brna č. R5/005 dne 7. 12. 2006

  • 08. prosince 2006
  • 2 minuty čtení

Výběr informací pro novináře

RMB schválila:

•-          smlouvu o dílo „Úprava toku Leskavy - II. etapa"". Cena 23,6 mil. Kč, termín září 2007;

•-          smlouvu o dílo „Mimoúrovňová křižovatka Hradecká - Purkyňova - rampy, II. etapa"". Cena 296,8 mil. Kč, termín srpen 2008;

•-          změny v tarifu Integrovaného dopravního systému JMK od 1. ledna 2007 na území města Brna - nová je zejména bezplatná přeprava osob doprovázejících dítě do 3 let a osob starších 70 let v tramvajích, trolejbusech a autobusech v zónách 100 a 101 a to na základě průkazu vydaného dopravcem;

•-          projekt „Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve městě Brně - pokračování"". Město žádá kraj o dotaci na projekt;

•-          žádost o státní účelovou dotaci na projekty Bezpečí seniorů, Senior-akademie, Helena 2007 atd. Celková výše 1,02 mil. Kč. Dále RMB schválila žádost o dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 338 tis. Kč na celkem čtyři projekty;

•-          zřízení pracovní skupiny pro podporu získání evropských prostředků na projekt Europoint a přípravu srovnávací analýzy ve složení: Martin Ander (uvolněný člen RMB), Josef Veselý (předseda komise dopravy RMB), Marie Zezůlková (vedoucí Kanceláře strategie města), Roman Čermák (pověřený vedením Úseku hospodářského MMB);

•-          výběr pro veřejnou zakázku „Hlasovací zařízení v sále ZMB"". Cena 2,3 mil. Kč, termín dodání do čtyř týdnů od podpisu smlouvy.

RMB doporučuje ZMB schválit:

•-          smlouvu mezi městem Brnem a DPMB, a. s., o zajištění městské hromadné dopravy od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.

RMB prověří:

•-          výběrové řízení k projektové dokumentaci týkající se vily Tugendhat a připraví časový harmonogram následných kroků.

Pavel Žára, tiskový mluvčí MMB

"

Další články z rubriky